Pakorn Bearing
   
 
 
 
รับสมัครพนักงานขาย (หลายอัตรา)

รายละเอียดงาน:
- ติดต่อ และนำเสนอขายสินค้ากับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
- เจรจาต่อรองทางการค้า ขยายฐานลูกค้าและสร้างสัมพันธ์อันดีงามแก่ลูกค้า
- รับผิดชอบยอดขายตามข้อตกลง
อัตรา: ไม่กำหนด
สวัสดิการ: เงินเดือนตามข้อตกลง คอมมิสชั่น โบนัส และประกันสังคม

คุณสมบัติผู้สมัคร:
- เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
- วุฒิการศึกษาไม่ตำ่กว่ามัธยมศึกษาปีที่6 หรืออนุปริญญา
   มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการขายเกี่ยวกับอุสาหกรรมไม่ตำ่กว่า1ปี
   โดยมีประวัติการทำงานที่ดี ทั้งด้านผลงาน และความซื่อสัตย์สุจริต
- พูดจาฉะฉาน วุฒิภาวะและมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง
   และสามารถประสานงานกับฝ่ายขนส่งและฝ่ายอื่นๆได้
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และสามารถขับรถดีและเดินทางได้
- ไม่เคยต้องคดีอาญา
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพ และ ต่างจังหวัด


   
วิธีการสมัคร:

ติดต่อตามที่อยู่ด้านล่าง หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร
แล้วส่งอีเมลล์มาที่

admin@pkbearing.com

72/2-3 ถนนมหาจักร แขวงวัดเทพศิรินทร์
เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
เบอร์โทร 02-226-2920-4
เบอร์แฟ๊กซ์ 02-225-455


ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่
**เอกสารที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร
- บัตรประจำตัวประชาชน(ใบจริง)
- ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา
- ใบรับรองจากที่ทำงานเก่า(ถ้ามี)
- ใบขับขี่ (ถ้ามี)
 
Pakorn Bearing
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปกรณ์แบริ่ง
72/2-3 ถนน มหาจักร แขวง วัดเทพศิรินทร์ เขต ป้อมปราบฯ
กรุงเทพฯ10100 เบอร์โทร 02-226-2920-4 แฟกซ์: 02-225-5455
Map คลิก <<
  © Copyright Pakorn Bearing. 2010 All rights reserved.